Fraværsregler for skoleåret 2021–2022

Kongshavn

Dette betyr at:

  • Elever med symptomer på sykdom eller sykdom ikke behøver å dokumentere slikt fravær med dokumentasjon fra lege.
  • Alt fravær av helsemessige årsaker dokumenteres med egenmelding for elever over 18 år og med melding fra foresatte for de som er under 18 år.
  • Fravær av helsemessige årsaker skal ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis.
  • Dette gjelder også covid-19 relatert fravær som testing og karantene.

Reglene som er gjeninnført er de samme som gjaldt ved skoleårets start, og reglene skal gjelde ut skoleåret 2021–2022. Gjeninnføringen av regelen har også tilbakevirkende kraft for elever som har hatt sykefravær i perioden 11. oktober til 4. november. Dette betyr at fravær på grunn av sykdom i denne perioden heller ikke kommer på vitnemålet, så lenge det er dokumentert med legeerklæring eller egenmelding/melding fra foresatte.

Reglene som er gjeninnført fra 4. november er de samme som gjaldt frem til 11. oktober i år, og nesten hele forrige skoleår. Unntaksregelen har også tilbakevirkende kraft for elever som har hatt sykefravær fra 11. oktober til i dag. I denne mellomperioden godtas derfor både legeerklæringer for elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

 

Veiledning på hvordan du melder fravær finner du her:
Melde fravær digitalt.