Foreldremøte Vg2 høsten 2019

Rektor veilder en elev foran en pc

Kl. 18:00-18:45: Felles informasjon i store auditorium

  • Aktiviteter hittil i år og resten av skoleåret
  • Foreldresamtaler høsten 2019
  • Foresattes adgang til informasjon om elevene når de fyller 18 år
  • Fagvalg for neste skoleår
  • Eksamen vår 2020

 

Kl. 18:45 – 19:15: Møte med kontaktlærerne om arbeidet og miljøet i klassen

Kl. 19:15 – 20:00: Korte samtaler med kontaktlærere, faglærere, rådgiver og skolens ledelse


Vi gjør oppmerksom på at lærere, rådgiver og skolens ledelse også kan treffes til samtaler i skoletiden. Er det større saker man ønsker å ta opp, kan det være klokt å ta dette på dagtid og ikke i et hektisk kveldsmøte der det er mange foresatte som har spørsmål.


Elevene får tilsvarende informasjon i skoletiden, og det er ikke nødvendig at eleven møter, men ved vår skole har vi som prinsipp at elevene inviteres til alle møter med foresatte og de er selvsagt hjertelig velkomne!


Parkeringsplassen på skolen har liten kapasitet, så vi oppfordrer alle til å kjøre kollektivt.


Med vennlig hilsen Knut Jørgen Kopperud (rektor) og Kristin Lindaas (trinnleder vg2)