Eksamenskurs i matematikk for 10. trinn

Elever i klasserom

Kursene går over 3 og 4 tirsdager  i perioden uke 42 til uke 48. Kurset er nivådelt i 3 nivåer. Det er 120 plasser på hver av kursrekkene. Når man melder seg på prioriterer men hvilken kursrekke man helst vil på. De som er tidligst har størst mulighet til å få plass på begge kursrekkene. 

Undervisningen starter kl 16.00 og avsluttes kl 19.00.

Det er servering av mat i kantina for de elevene som ønsker det fra kl 15.30.

Kursrekke 1 (Uke 42 – 44)

Kveld 1-1: Tall og Algebra

På kurset lærer du: Regnerekkefølge og løsing av del 1 oppgaver innenfor temaet.

Kveld 1-2: Bokstavregning

På kurset lærer du: Trekkesammen algebraiske uttrykk med tall og bokstaver. Aktuell for del 1 på eksamen.

Kveld 1-3: Geometri og måling

På kurset lærer du: Areal, omkrets, overfalte og volum i formindelse med geometriske figurer. Fokus på oppgaver fra del 1 på eksamen.

Kursrekke 2 (Uke 45 – 48)

Kveld 2-1: Geometri og Geogebra

På kurset lærer du: Areal, omkrets, overfalte og volum i formindelse med geometriske figurer. Fokus på oppgaver fra del 2 på eksamen.

Kveld 2-2 og 2-3: Funksjoner og Geogebra

På kurset lærer du: Arbeide med funksjoner og hvordan man løser og besvarer disse i Geogebra.  Fokus på oppgaver fra del 2 på eksamen.

Kveld 2-4: Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk med Excel.

På kurset lærer du: Eksamenoppgaver innenfor tema. Fokus på oppgaver fra del 2 på eksamen.

 

Påmeldingen åpner mandag 7. oktober kl 12.00 og stenger fredag 11. oktober kl 12.00.

Link til påmelding: https://bit.ly/2mjvw0F