Brev til foresatte

Rektor Kongshavn

Kjære foresatt!
vi er nå midt inne i en krevende tid for både elever og ansatte her på Kongshavn vgs. Med nyttig erfaring fra i våres gikk overgangen til rødt tiltaksnivå for elever og ansatte veldig bra. Heldigvis betyr ikke rødt tiltaksnivå at skolene er stengt, men det innebærer noe hjemmeskole sammen med et større trykk på smittevern. Som alle er kjent med er det avgjørende nå å redusere smitten i samfunnet både for å ta vare på risikogruppene, for å unngå overbelastning i helsetjenesten og på sykehusene, og for at vi skal klare å holde skolene mest mulig åpne. Vi blir derfor veldig takknemlige dersom dere bidrar til å minne elevene på smittevernreglene.

Hjemme opplever dere sikkert det samme som oss. Åpne skoler har en svært viktig betydning for ungdommene. Organiseringen av skoledagene vi har valgt her på Kongshavn har vært en kombinasjon av skoleundervisning og hjemmeundervisning gjennom teams. Hver dag har to trinn undervisning på skolen, mens ett trinn har undervisning hjemme gjennom Teams. På skolen har elevene blitt delt på to klasserom der dette er nødvendig for å holde tilstrekkelig avstand.

Dere som foresatte finner til enhver tid informasjon på skolens hjemmeside om hvilke dager elevene skal møte på skolen, og når de skal ha undervisning digitalt gjennom Teams. Det er mye informasjon som elevene må få med seg nå. Elevene får all informasjon om de midlertidige planene på Teams. Hvis ungdommen er usikker på hva som er planen for morgendagen kan dere si: "Sjekk Teams - der finner du alt"!

Kommende skoleuke er den tradisjonelle prosjektuken med forskjellige aktiviteter på alle trinn. På torsdag er det mange som har samtaler med kontaktlærer, og på grunn av pandemien foregår dette på Teams. På neste fredag er det dagen for skolens innsamlingsaksjon Impande. Rødt tiltaksnivå gjelder foreløpig til og med tirsdag 1. desember, men vi er forberedt på at tiltakene kan bli forlenget og at vi alle må holde ut litt til.

Hilsen
Knut Jørgen Kopperud
Rektor