Hovedseksjon

Paul Christoffer Hansen på Kongshavn er Årets Entreprenørskapslærer i Oslo

Årets entreprenørskapslærer i Oslo

Paul har vært med på å bygge opp innovasjonslinjen Cr8slo på Kongshavn videregående skole, og har i flere år hatt ansvar for ungdomsbedrifter i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling.

I Ungt Entreprenørskap Oslos begrunnelse for nominasjonen trekkes det fram at Paul er en engasjert og inspirerende lærer, og en drivkraft i miljøet blant entreprenørskapslærerne i Oslo. Han gir elevene frihet og støtte, er en aktiv nettverksbygger og legger til rette for samarbeid med arbeidslivet. Paul er dyktig på å skape grobunn for kreativitet og nyskaping med fokus på bærekraft. Han gir mye av seg selv, motiverer og er involvert i elevene sine. 

Vi gratulerer!