Åpen digital dag - Spørsmål

s

1. Hvilke studietilbud har Kognshavn vgs?
Som elev på Kongshavn kan du velge mellom følgende studietilbud:

  • Studiespesialsering på entreprenørskapslinjen CRE8SLO
  • Studiespesialiering for minoritetsspråklige
  • Vg2 i Berlin
  • Studiespesialsering realfag
  • Studiespesialsering språk, samfunnsfag og økonomi

2. Hvorfor er skolen opptatt av entreprenørskap?
På Kongshavn er vi opptatt av entreprenørskap fordi man gjennom dette trenes i å se muligheter i samfunnet og bruke de til å lage løsninger som det er behov for. Særlig kommer dette til syne i skolens mange ungdomsbedrifter. I 2018 vant ungdomsbedriften "Kunsten å glede" norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter.

3. Hvorfor satser skolen på internasjonalisering?
Gjennom internasjonalisering vil vi at elevene som går på Kongshavn skal få varierte muligheter til å lære. I et stadig mer globalisert samfunn er kommunikasjon og samarbeid på tvers av landegrensene en stadig viktigere ferdighet. Dette er grunnen til at skolen samarbeider med skoler i Spania, Danmark, Polen, Tyskland og på Martinique gjennom Troll-samarbeidet og Erasmus+.

4. Hva er Osloskolens tilbud om å ta vg2 i Berlin?
Alle elever i Osloskolen kan søke om å ta et uvekslingsår i Berlin i vg2 gjennom Kongshavn vgs. Gjennom mer enn 10 år har et tett samarbeid mellom Kongshavn vgs og våre to samarbeidsskoler i Berlin Paul- Natorp-Gymnasium og Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium. For dette samarbeidet har de tre skolene i 2020 blitt tildelt årets Willy Brandt-pris.

5. Hva er de viktigste grunnene til å søke Kongshavn vgs?
Kongshavn videregående skole er en oversiktlig skole hvor det er et tett dialog mellom elever og lærere. Vi er opptatt av alle elever skal oppleve skolens som en trygg og varm skole. I ulike undersøkelser om skolekvalitet oppnår skolen svært gode resultater når man ser på Kongshavnelevenes karakterutvikling.

6. Hvorfor har elevene på Kongshavn god karakterutvikling?
Det er ingen automatikk i at du som elev på Kongshavn forbedrer karakterene dine, men tett oppfølging fra lærerne og solid faglig undervisning er en viktig forutsetning. Vi opplever at engasjerte Kongshavnelever har ambisjoner og gjennom dette viser innsatsen skal til for å forbedre seg og mestre fagene.

7. Hva er Ekebergparkens pris?
Under avslutningssermonien for avgangselevene i Gamle Logen hvert år i juni deler skolen ut Ekebergparkens pris. Prisen blir tildelt den eleven som har utmerket seg både faglig og har vært en viktig bidragsyter til skolemiljø.

8. Hvordan kan du engasjere deg som elev på Kongshavn vgs?
Som elev på Kongshavn kan du engasjere deg i mange ulike aktiviteter. Et eksempel er som tillitsvalgt i elevrådet eller ved å engasjere deg i skolens innsamlingsaksjon får du muligheter til å gjennomføre ulike prosjekter og være med å medvirke til skolens drift og utvikling. Har du et skuespillertalent i magen kan du delta i Kongshavnrevyen som har en lang tradisjon fra Nordstrand og som har fostret mange komikere og skuespillere opp igjennom historien.

9. Hva er Impande?
Impande er organisasjonen som elevrådet på Kongshavn har valgt å samarbeide med. Impande jobber for skoleutvikling i Sør-Afrika og gjennom flere år har to representanter for elevene besøkt prosjektet for å se hva skolens innsamlingsaksjon bidrar til.

10. Hvorfor heter trikkestoppet utenfor skolen Sjømannsskolen?
Skolebygget blir på folkemunne kalt Sjømannsskolen fordi den opprinnelig ble bygget for å utdanne sjømenn. Den stod ferdig som skole i 1917 og utdannet folk til ulike sjømannsyrker.