Kontakt med elevtjenesten

Oslo

Selv om skolen er stengt fram til påske, så er alle vi i Elevtjenesten her for dere, og hjelper dere i Teams, på e-post og per telefon innenfor arbeidstid.

 

Rådgiverne har et teamsrom som heter karriereveiledning og livsmestring, der de legger ut nyttig informasjon.

Ingvild Kilander (rådgiver for 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b og 3c)
Telefon: 46923006
E-post: Ingvild.Kilander@ude.oslo.kommune.no

Marit Lade Stenvaag (rådgiver for 1d, 1e, 1f, 2d, 2e, 2f, 3d, 3e og 3f)
Telefon: 94889345
E-post: stmaa017@osloskolen.no


Miljøarbeider Bea Castrillo er tilgjengelig både her på skolen og via Teams/e-post/telefon mandag til fredag mellom kl. 0800 og 1530.
Telefon: 90263526
E-post: Beatriz.Castrillo@ude.oslo.kommune.no


Helsesykepleier Ingrid Andersen er tilgjengelig mandag til torsdag, men ta helst kontakt pr. SMS så vil hun kontakte deg.
Telefon: 90146832
E-post: ingrid.andersen@bgo.oslo.kommune.no

 

Bibliotekar Silje Jacobsen har et teamsrom som heter biblioteket. Her legger hun ut nyhtesbrev, anbefalinger og nyttig informasjon. Om du har spørsmål om digitale eller fysiske bøker, eller om oppgaveskriving og referansebruk så gjerne kontakt på silje.jacobsen@osloskolen.no

 

.