Kontakt med elevtjenesten

Oslo

Alle i Elevtjenesten er her for dere, og hjelper dere i Teams, på e-post og per telefon innenfor arbeidstiden.

 

Rådgiverne har et teamsrom som heter Karriereveiledning og livsmestring, der de legger ut nyttig informasjon.

Ingvild Kilander (rådgiver for 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b og 3c)
Telefon: 46923006
E-post: ingvild.kilander@osloskolen.no

Marit Lade Stenvaag (rådgiver for 1d, 1e, 1f, 2d, 2e, 2f, 3d, 3e og 3f)
Telefon: 94889345
E-post: marit.stenvaag@osloskolen.no

 

Miljøarbeider Bea Castrillo er tilgjengelig både her på skolen og via Teams/e-post/telefon mandag til fredag mellom kl. 0800 og 1530.
Telefon: 90263526
E-post: beatriz.castrillo@osloskolen.no

 

Helsesykepleier Monica Schioldborg er tilgjengelig mandag og torsdag, men ta helst kontakt pr. SMS så vil hun svare deg.
Telefon: 95986563
E-post: monica.schioldborg@osloskolen.no

 

Bibliotekar Ylva Haugdahl Solberg er tilgjengelig på skolen og via Teams/e-post/telefon mandag til fredag mellom kl. 0800 og 1530. Om du har spørsmål om digitale eller fysiske bøker, eller om oppgaveskriving og referansebruk, så ta gjerne kontakt.

Telefon: 91338809

E-post: ylva.solberg@osloskolen.no