Plan for hjemmeundervisning

 

Husk at vi følger timeplanen, forskjellen er at du møter læreren i Teams-rommet.

Viktige plattformer

kongshavn.vgs.no: Her skal du finne oppdatert informasjon om skolen til enhver tid.

Itslearning-kalender: Siden lærerne i utgangspunktet har mange forskjellige måter å dele sine planer på, kan det blir vanskelig å finne frem. Ta utgangspunkt i kalenderen i Its. Den fører deg videre til riktig sted, Itslearning eller Onenote.

Teams: Gjennom Osloskolen har alle elever tilgang til Teams, enten gjennom Office 365 i skoleportalen eller som ferdig installert programvare på skole-PC. Dette er svært gode verktøy som skolen ikke har benyttet før.

 • Brukerveiledning for Teams (Se vedlagt dokument)

Forventninger til friske elever:

 • Vi følger vanlig timeplan. Lærer vil normalt være tilgjengelig i chatten i Teams. Alle elever må ha nettilgang for å delta. Hvis du ikke får logget eller får tekniske problemer ta kontakt med IKT.
 • Det er viktig at du deltar på undervisningsøktene, gjør innleveringer i tide og deltar på fagsamtaler (lyd/video) med lærer i denne perioden. Læreren trenger grunnlag til å sette standpunktkarakter, hvis du ikke deltar vil du ikke få standpunktkarakter i faget.
 • Det er viktig at dere leser beskjeder og følger det som står der. Hold dere oppdatert gjennom Skolemelding, portalen, e-post, SMS, Itslearning, OneNote eller hjemmesiden. Vi vet det er mange kanaler å forholde seg til. Forhold deg til beskjeder som kommer fra skolens kanaler.

Hva kan forventes av undervisningen

 • Det skal finnes en plan for hva det skal arbeides med frem mot påsken i fagene fremover. Planen behøver ikke være detaljert, men gi et inntrykk av hvilke hovedtemaer som er planlagt for hvilke uker i den kommende perioden. Da vet dere hva dere skal jobbe med hvis lærer blir sykemeldt.
 • For hver time skal faglærer ha en plan for hva som skal gjøres i løpet av undervisningsøkten.
  • En beskrivelse av hva man skal arbeide med.
  • Aktuelle ressurser og hvor man finner dem/hvordan man bruker dem
  • Hvor og hva skal eleven eventuelt skal levere i løpet av undervisningsøkten.
 • Vurderinger vil komme etter hvert Ved vureringer i denne perioden vil alle hjelpemidler være tillatt. Det betyr ar vurderingene vi teste kompetanse fremfor kunnskap. Læreren bestemmer hvilke rammer som gjelder for vurderinger. Her er noen mulige varianter:
  • Skriftlige vurderinger blir selvfølgelig kjørt gjennom plagiatkontroll.
  • Fagsamtaler gjennom Teams.
  • Forhåndsinnspilte foredrag spilles inn som video, eller at det spilles inn lyd/bilde til en PowerPoint.
  • Mappevurdering av det som leveres i løpet av perioden.

Annen informasjon

 • Opptak hentet fra arbeid/dialog i Teams skal ikke deles med andre. Vi holder oss til de samme reglene for deling som i klasserommet.
 • Det føres ikke fravær i perioden, men det forventes at elevene deltar aktivt og møter i Teams-rommet, til faget på de aktuelle tidspunktene.

 

Helt til slutt. Husk at dette er helt nytt for alle lærer, elever, IKT, administrasjon og ledelse, så det vil helt sikkert bli oppstartsproblemer. Men dere skal vite at vi alle gjør så godt vi kan.

 

Vennlig hilsen

Alle ansatte på Kongshavn.

Dokumenter Nettskolen