Avslutningssermoni for Vg3 i Gamle Logen

Se word-vedlegget du finner til høyre på siden her.