Fraværsreglement

Driftsstyret vedtok i møte 13.september et midlertidig fraværsreglement for Kongshavn videregående skole. Du finner det her