Hovedseksjon

Tilgjengelige nettressurser til skriftlig eksamen

Se tidligere gitte eksamensoppgaver, eksamensveiledninger samt liste over tilgjengelige nettbaserte hjelpemidler her: Vigoiks.no