Hovedseksjon

Nettskole

Kongshavn

 

Dato

Vg1

Vg2

Vg3

Mandag 3. januar

Juleferie

Juleferie

Juleferie

Tirsdag 4. januar

På skolen 12.15-15.30

På skolen 08.15-11.30

På skolen 08.15-11.30

Onsdag 5. januar

Digitalt

På skolen

På skolen

Torsdag 6. januar

På skolen

Digitalt

På skolen

Fredag 7. januar

På skolen

På skolen

Digitalt

Lørdag 8. januar

Lørdagsprøve

Lørdagsprøve

Lørdagsprøve

Søndag 9. januar

 

 

 

Mandag 10. januar

På skolen

Digitalt

På skolen

Tirsdag 11. januar

På skolen 12.15-15.30

På skolen 08.15-11.30

På skolen 08.15-11.30

Onsdag 12. januar

På skolen

På skolen

Digitalt

Torsdag 13. januar

På skolen

På skolen

Digitalt

Fredag 14. januar

Digitalt

På skolen

På skolen

Lørdag 15. januar

 

 

 

Søndag 16. januar

 

 

 

 

Gode huskeregler om smittevern:

  • Alle må sitte på sine faste plasser etter klassekart i undervisningen
  • Vi oppfordrer alle elever om å tilbringe pausene i egen etasje eller gå ut i friluft
  • Pulter vaskes ved oppstart av hver undervisningsøkt
  • Alle må holde 1 meters avstand i alle situasjoner på skolen
  • Vi oppfordrer alle til å sykle eller gå til skolen. Bruker man kollektivt må man bruke munnbind.
  • Man må holde seg hjemme dersom man er syk eller har symptomer.

 

Vi oppfordrer alle som har selvtester hjemme til å teste seg før de kommer på skolen tirsdag 4. januar. Dersom du ikke har selvtest tilgjengelig hjemme vil du få tilbud om å teste deg med selvtest i skolens auditorium. Vg2 og vg3 kan teste seg mellom kl. 0730-0800, og vg1 kan teste seg kl. 1130-1200.

 

Vi vil også orientere om at det er nye karanteneregler for elever og ansatte i skolen. Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten. I tillegg er unntaket for barn og unge under 18 år, utvidet til elever i videregående som har fylt 18 år. De er unntatt fra smittekarantene hvis de er nærkontakter til andre enn husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Det anbefales at de tester seg på dag 3 og 7. Les mer om de nye karantenereglene hos regjeringen.