Invitasjon til foreldremøter

Skolen inviterer til møte for elever i Vg2 og deres foresatte 24. oktober kl. 18 og for Vg1 og deres foresatte 29. oktober kl. 18. Se invitasjoner i lenkesamlingen til høyre. Velkommen!