Invitasjon til foreldremøter

Skolen inviterer til møte for elever i Vg1 og deres foreldre/foresatte:
Onsdag 23. januar kl. 18.00-20.00.

 

Se invitasjoner i lenkesamlingen til høyre. Velkommen!