Invitasjon til foreldremøter

Skolen inviterer til møte for elever i Vg3 og deres foreldre/foresatte:
7. februar kl. 18.00-19.00.

 

Se invitasjon i lenkesamlingen til høyre. Velkommen!

Invitasjon til foreldremøter