Kurs for ungdomsskoleelever

Vi tilbyr eksamenskurs i matematikk for 10. trinnselever fra Abildsø, Bjørnholt, Brannfjell, Bøler, Hauketo, Holmlia, Høyenhall, Jordal, Karlsrud, Kastellet, Lamberseter, Lofsrud, Manglerud, Nordseter, Oppsal, Skullerud og Skøyenåsen

Kursene varer 7 onsdager i perioden uke 7 til uke 14 (Ikke i vinterferien). Kurset er nivådelt i 3 nivåer. Det er 120 plasser, når man melder seg på melder man seg på alle kveldene. På kveld 4 – 7 må elevene ha med seg egen PC med GeoGebra og Excel. De får bruker til Wifi på skolen

Det er servering av mat i kantina for de elevene som ønsker det fra kl 15.30.

Kveld 1: Tall og Algebra

På kurset lærer du: Regnerekkefølge og løsing av del 1 oppgaver innenfor temaet.

Kveld 2: Bokstavregning

På kurset lærer du: Trekkesammen algebraiske uttrykk med tall og bokstaver. Aktuell for del 1 på eksamen.

Kveld 3: Geometri og måling

På kurset lærer du: Areal, omkrets, overfalte og volum i formindelse med geometriske figurer. Fokus på oppgaver fra del 1 på eksamen.

Kveld 4: Geometri og Geogebra

På kurset lærer du: Areal, omkrets, overfalte og volum i formindelse med geometriske figurer. Fokus på oppgaver fra del 2 på eksamen.

Kveld 5 og 6: Funksjoner og Geogebra

På kurset lærer du: Arbeide med funksjoner og hvordan man løser og besvarer disse i Geogebra. Fokus på oppgaver fra del 2 på eksamen.

Kveld 7: Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk med Excel.

På kurset lærer du: Eksamenoppgaver innenfor tema. Fokus på oppgaver fra del 2 på eksamen.