Skriving og matematikk for 10. klasse

Kongshavn videregående skole er leksesenterskole for ungdomsskolene i område Oslo sør-øst. Kursene som tilbys er eksamensforberedende.