Kurs for ungdomsskoleelever

Kongshavn videregående skole er leksesenterskole for ungdomsskolene i område Oslo sør-øst. Kursene som tilbys er eksamensforberedende. I høst vil vi tilby temakurs i skriving og matematikk fire tirsdagsettermiddager på vår skole. Kursene avholdes i ukene 47–51 fra kl. 16.00–19.00. Begge kursene vil bli delt i to nivåer: grunnleggende og utfordrende. Du må ha med skrivesaker.

De fleste av dere kommer rett fra skolen og er sultne, vi serverer derfor suppe kl. 15.30–16.00.

Hvis du er interessert i delta på dette tilbudet, må du melde din interesse til rådgiveren på skolen din som melder deg på. Det er begrenset antall plasser. Påmelding skjer etter "først til mølla"-prinsippet.

Kongshavn videregående skole ligger i Kongsveien 30. Du kan ta trikk 18 eller 19 til Ekebergparken eller buss 80E, 81A, 81B eller 83 til stoppet Kongshavn på Mosseveien.

 

Siste frist for påmelding var fredag 18.11.

 

Med hilsen

Kristin Lindaas                                                    Trond Rogne

Avdelingsleder norsk og engelsk                    Avdelingsleder realfag

Kongshavn videregående skole                      Kongshavn videregående skole

kristin.lindaas@ude.oslo.kommune.no             rond.rogne@ude.oslo.kommune.no

 

 Matematikk:

Tirsdag

kl 16.00–19.00

Emne

22.11.2016

Grunnleggende regneferdigheter. Brøk, prosent og desimaltall. Tolking av tekstoppgaver.

2.11.2016

Algebra: Parenteser, regnerekkefølge, negative tall og brøk. Bruk av algebra i tekstoppgaver og problemløsende oppgaver

6.12.2016

Likninger og funksjoner: Tegning og tolkning av grafer uten digitale hjelpemidler. Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser. Bruk av funksjoner i problemløsende oppgaver.

13.12.2016

Måleenheter og geometri: Omgjøring av enheter. Areal- og volumberegninger. Tolking og anvendelse i praktiske oppgaver.

 

Skriving:

Tirsdag

kl 16.00–19.00

Emne

22.11.2016

Å komme i gang med skriving: Hva spør oppgaven etter? Hvordan kan jeg strukturere skriveprosessen godt?

2.11.2016

Kortsvaret: Øvelse i å skrive en informativ og målrettet analyse med få ord.

6.12.2016

Avsnittet: Hvordan bygger vi opp gode avsnitt?

13.12.2016

Kildebruk: Hvordan jobber vi med kilder for å nyttiggjøre oss dem i tekst? Hvordan leser jeg tekster som forberedelse til skriving? Hvordan bruker vi kildene i egen tekst for å heve teksten?