Kurs for ungdomsskoleelever

Velkommen til kurs i skriving og matematikk for 10. klasse våren 2017

Kongshavn videregående skole er leksesenterskole for ungdomsskolene i område Oslo sør-øst. Kursene som tilbys er eksamensforberedende. I vår vil vi tilby temakurs i skriving og matematikk fire tirsdager i ukene 10 - 13 fra kl. 16.15-19.00. Begge kursene vil bli delt i to nivåer: grunnleggende og utfordrende. Alle elever må ha med skrivesaker.

De fleste av dere kommer rett fra skolen og er sultne, vi serverer derfor suppe kl. 1545-1615.

Påmelding til tilbudet skjer igjennom hjemmesiden til Kongshavn vgs. Du kan få hjelp av rådgiverne på skolen din. Det er begrenset antall plasser. Påmelding skjer etter "først til mølla"-prinsippet.

Kongshavn videregående skole ligger i Kongsveien 30. Du kan ta trikk 18 eller 19 til Ekebergparken eller buss 80E, 81A, 81B eller 83 til stoppet Kongshavn på Mosseveien.

  

Påmeldingen åpner onsdag 15. februar og stenger onsdag 1. mars kl. 23:59

Trykk her for å melde deg på kurset: Kurspåmelding
*Logg inn med din SIKT bruker (brukernavn@osloskolen.no)

 

Med hilsen

 

Kristin Lindaas                                                                         Trond Rogne

Avdelingsleder norsk og engelsk                                         Avdelingsleder realfag

Kongshavn videregående skole                                           Kongshavn videregående skole

 kristin.lindaas@ude.oslo.kommune.no                             trond.rogne@ude.oslo.kommune.no

Matematikk:

Tirsdag

kl. 16.15-19.00 

Emne

 

07.03.2017

 

Grunnleggende regneferdigheter. Brøk, prosent og desimaltall. Tolking av tekstoppgaver. Eksempler fra eksamensoppgaver.

 

 

14.03.2017

 

Algebra: Parenteser, regnerekkefølge, negative tall og brøk. Bruk av algebra i tekstoppgaver og problemløsende oppgaver. Eksempler fra eksamensoppgaver.

 

 

21.03.2017

 

Likninger og funksjoner: Tegning og tolkning av grafer uten digitale hjelpemidler. Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser. Bruk av funksjoner i problemløsende oppgaver .Eksempler fra eksamensoppgaver.

 

 

28.03.2017

 

Måleenheter og geometri: Omgjøring av enheter. Areal- og volumberegninger. Tolking og anvendelse i praktiske oppgaver.Eksempler fra eksamensoppgaver.

 

 

Skriving:

Tirsdag

kl. 16.15-19.00

Emne

 

07.03.2017

 

Å komme i gang med skriving: Hva spør oppgaven etter? Hvordan kan jeg strukturere skriveprosessen godt?

 

 

14.03.2017

 

Avsnittet: Hvordan bygger vi opp gode avsnitt?

 

 

21.03.2017

 

Kildebruk: Hvordan jobber vi med kilder for å nyttiggjøre oss dem i tekst? Hvordan leser jeg tekster som forberedelse til skriving?

 

 

28.03.2017

 

Kildebruk: Hvordan jobber vi med kilder for å nyttiggjøre oss dem i tekst? Hvordan bruker vi kildene i egen tekst for å heve teksten?